1
Základem všeho je kvalitní ovoce. Ovoce určené k získání kvalitního destilátu (slivovice) musí být dobře vyzrálé (nejlépe přezrálé) zvláště u
peckovin. Ovoce nesmí být plesnivé ani nahnilé, protože hnilobná chuť přechází do destilátu a hnilobnými procesy se snižuje i obsah
využitelných cukrů. Laicky řečeno, kvasný proces bude narušen a slivovice bude málo a chuťově bude nevalná

Comments

Who Upvoted this Story